MenuLejebetingelser

 

Lejen udgør for tiden kr. 2000 inkl. lys og varme. 
Ordensbygningen er røgfri. Rygning kan ske i gården, hvor der er opsat askebægerer.

Nøglen til logen samt alarm brik og instruktion om bygningens alarm system udleveres efter aftale med Administrationsudvalgets repræsentant, til hvem nøglen og alarm instruktion igen afleveres.

Duge, servietter m.v. skal medbringes af lejeren. (Logens duge, servietter og lys må ikke anvendes ved private arrangementer).

For at sikre korrekt brug af tekniske installationer, service og diverse brugsgenstandes rigtige placering efter brug, er det den broder eller søster der lejer lokalerne,der er ansvarlig for, at der er den fornødne kendskab til stede. 

Lokalerne og køkkenfaciliteterne overtages af lejeren, som de normalt forefindes og skal afleveres i samme stand, det vil sige at køkkengulv vaskes, køkkenborde, opvaskemaskine m/sige, komfur og ovn skal være rene efter brug. Endvidere skal gulvet i selskabslokalet være støvsuget og toiletterne rengjort.
Evt. ekstra rengøring betales  af lejer. I så fald må kun logens faste rengøringsselskab bruges.

Tom emballage, flasker, affaldssække m.v. fjernes af lejeren. Affaldet må lægges i de dertil afmærkede containere i baggården. Kun Logens containere må bruges.

Lejeren er forpligtet til at anmelde og erstatte manglende, ituslåede eller defekte genstande (herunder glas, kopper, tallerkener m.m.).

Erstatning afregnes efter dagspris og afregnes med Administrationsudvalgets repræsentant.

Vinduer mod Gothersgade skal holdes lukkede.

Lejeren gøres opmærksom på risikoen for uvedkommendes indtrængen, såfremt der ikke er aflåste yderdøre til ordensbygningen. Eller hvis bygningen er tom af mennesker, så skal alarm systemet være tilsluttet.

Det er lejers ansvar at fjerne egne gaver og værdigenstande umiddelbart efter sammenkomsten. Logen er ikke erstatnings pligtig for genstande som tilhører lejer, i tilfælde af indbrud eller anden uvedkommende indtrængen.

 

Administrationsudvalget.