Menu

Om logen

Diverse informationer
Logens adresse:
Odd Fellow Logerne Fredericia
Gothersgade 12
7000 Fredericia
75920554
Udlejer:
Ved udlån af Ordensbygningens selskabslokaler til ordenssøskende jvf. reglerne for udlån.
Kontakt venligst:
EjendomsinspektÝr Peter Rahbek
40850510
peter.rahbek@gmail.com